Kurse Übersicht

MBSR-Einführungskurse zum Kennenlernen

22. Juni 2016, 18:30 - 21:00

17. August 2016, 18:30 - 21:00

30. August 2016, 18:30 - 21:00

14. Oktober 2016, 18:30 - 21:00

 

MBSR 8-Wochenkurse am Tag in St. Gallen

10. August 2016, 09:30 - 12:00

19. Oktober 2016, 09:30 - 12:00

 

MBSR 8-Wochenkurse am Abend in St. Gallen

31. August 2016, 18:30 - 21:00

6. September 2016, 18:30 - 21:00

17. Oktober 2016, 18:30 - 21:00

9. November 2016, 18:30 - 21:00

16. Januar 2017, 18:30 - 21:00

 

geblockter MBSR-Kurs in Sargans (ZbW)

26. August 2016, 09:00 - 16:00

 

MBCT 8-Wochenkurse in St. Gallen

11. Januar 2017, 18:30 - 21:00

 

Vertiefungskurse am Wochenende im Kloster

4. November 2016, 18:00 - 12:30